Friday, April 06, 2012

Result of Confirmation Examination Announced

AIPEU GROUP "C" AMRAVATI CONGRATULATES ALL THE CANDIDATES WHO HAVE PASSED CONFIRMATION EXAMINATION.

LIST OF SUCCESSFUL CANDIDATES IN CONFIRMATION EXAMINATION IN AMRAVATI DIVISION

Sl
Name of Candidate
Office Working
1
Shri Ashish Charpe
Kholapur S. O.
2
Shri Sachin Wankhade
Purnanagar SO
3
Shri Vijaykumar Chauhan
Jarud SO
4
Shri Ajay Adange
G. K. Ashram SO
5
Shri Kishor Masodkar
Karajgaon SO
6
Shri Sagar Dhoke
Dharni SO
7
Shri Yogesh Giri
Dharni SO
8
Shri Vaibhav Ganorkar
Pathrot SO
9
Shri Pramod Farkunde
Chikhaldara SO
10
Shri Shildhan Dhone
Teosa SO
11
Ku. Vrushali Adsod
Amravati HO
12
Ku. Anita Tekade
Amravati HO
13
Ku. Bhagyashri Jane
Amravati HO
14
Ku. Ashwini Gawai
Amrravati HO
15
Ku. Shraddha Mote
Walgaon SO
16
Ku. Suvarna  Bhopale
Anjangaon SO
17
Ku. Namrata Bhonde
Achalpur City SO
18
Ku. Rupali Gondchor
Achalpur City SO
19
Ku. Dipti Tayde
Paratwada HO
20
Ku. Anita Barse
Rukhmininagar SO
21
Ku.Vaishali Guhe
Amravati Camp SO
22
Ku. Megha Chaudhari
Amravati Camp SO

No comments:

Post a comment