Friday, March 11, 2016

अमरावती मुख्य डाकघर च्या ATM चा शुभारंभ 
श्रीमती मरीयम्मा थॉमस पोष्ट मास्टर जनरल नागपूर यांचे शुभ हस्ते दिनांक 11/03/2016 ला अमरावती मुख्य डाकघर च्या ATM चा शुभारंभ झाला . प्रवर अधीक्षक डाकघर श्री क्यू ओ बेग  यांचे अध्यक्षतेत  , प्रवर  डाकपाल श्री एम टी जानुसकर उपस्थितीत होते .संपन्न झालेल्या या  ATM  शुभारंभ कार्यक्रमास सर्व डाक कर्मचारी उपस्थित होते . 

No comments:

Post a comment